Peakvantarv

Peakvantarv on kvantarv n, mis omandab täisarvulisi väärtusi (n = 1, 2, 3, …) ja määrab vesiniku ja vesinikusarnaste aatomite statsionaarsete olekute võimalikud energiad.

Statsionaarse oleku all mõistetakse aatomi stabiilset, “rahulikku” olekut, kus aatom ei kiirga energiat.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale