Pillikeel ja seisulained

Juba klassikalises füüsikas tekib olukordi, kus mingi füüsikalise suuruse võimalikud väärtused sõltuvad järjestikustest täisarvudest n. Kvantmehaanikas nimetatakse selliseid täisarvude komplekte kvantarvudeks, ent midagi analoogilist ilmneb ka näiteks pillikeele puhul Newtoni mehaanikas.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale