Pauli printsiip

Elektronid alluvad aatomis välistusprintsiibile ehk Pauli keeluprintsiibile. Selle kohaselt ei saa ühes ja samas aatomis olla kaht elektroni, mille kõik neli kvantarvu (n, l, m ja ms) langek­sid kokku. Teiste sõnadega, kaks elektroni aatomis ei saa kunagi olla täpselt samas kvantolekus.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale