Orbitaalkvantarv

Orbitaalkvantarv on üks kaasaegses aatomimudelis esinevatest kvantarvudest. Selle kvantarvu abiga määratakse muuhulgas aatomorbitaale ja elektronkihtide allkihte ning elektroni impulsimomendi suurust.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale