Olekute kidumine

Elektroni energia aatomis määrab eelkõige selle peakvantarv n. Mida suurem on n, seda suurem on elektroni keskmine kaugus tuumast ja ka elektroni energia.

Energia täpset väärtust mõjutavad tegelikult ka teised kvantarvud: orbitaalkvantarv l, magnetkvantarv ml  ja spinnkvantarv ms. Kuid nende mõju on nõrgem.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale