Energia ja massi samaväärsus

Massi ja energia samaväärsusseos väidab, et keha massiga  m  omab energiat

Massi ja energia samaväärsusseos.

Siin  c  tähistab valguse kiirust vaakumis ning u on keha kiirus.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale