Seisuenergia

Seisuenergia on osakese energia niisuguses taustsüsteemis, kus osake on paigal. See on energia, mis osakesel on üksnes tänu oma olemasolule.

Osakese massi sellises taustsüsteemis nimetatakse seisumassiks. Kui tähistada seisumassi sümboliga m, siis seisuenergia on

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale