Erirelatiivsusteooria põhituum

Erirelatiivsusteooria on kehade liikumise üldine teooria, mis hõlmab nii suurte kui väikeste kiirustega toimuvaid liikumisi.

Valguse kiirusega võrreldes suhteliselt väikestel kiirustel, nii-öelda argikiirustel, kehtib hästi klassikaline ehk Newtoni mehaanika. Väga suurtel kiirustel ilmnevad aga teatud erilised, relativistlikud efektid, ja neid kirjeldabki erirelatiivsusteooria.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale