Solenoid

Solenoid on spiraalikujuline, pikk ja kitsas traatpool. Sageli keritakse solenoid alusraami ümber.

Kui solenoidi juhitakse elektrivool, tekib solenoidi ümber magnetväli. Solenoidi keskosas, piki selle telge, on magnetväli kõikjal ühetaoline (homogeenne). Mida tihedamalt on keerud mähitud, seda ühtlasem väli on. Kui voolutugevus suureneb, siis tugevneb ka magnetväli. Magnetväli on ka seda tugevam, mida lähemal on keerud üksteisele.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale