Magnetväli

Magnetväli on jõuväli, millega mõjutavad üksteist püsimagnetid või mis ilmneb laetud osakeste liikumisel (elektrivoolu esinemisel).

Magnetväli

Rauapuru magneti ümber toob ilmsiks magnetvälja.

Paigalseisvate laetud kehade vahel mõjub ainult elektrijõud, liikuvatele kehadele mõjub täiendavalt ka magnetjõud. Magnetvälja tekitab sellisel juhul elektrivool ehk laetud osakeste (mida võib lühidalt nimetada “laenguteks”) suunatud liikumine.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale