Homogeenne magnetväli

Homogeenne magnetväli on väli, mille tugevus on kõigis punktides ühesugune. Matemaatilisemalt: kõikides ruumipunktides on magnetinduktsiooni vektorid B with rightwards arrow on top suunalt ja suuruselt ühesugused.  Selline magnetväli tekib näiteks vooluga pooli ehk solenoidi sisemuses, juhul kui solenoidi pikkus on palju suurem kui selle läbimõõt.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale