Henri

Üks henri (1 H) on SI-süsteemis sellise juhi induktiivsus, milles voolutugevuse muutumine kiirusega üks amper sekun­dis kutsub esile enda­indukt­siooni elektromotoorjõu üks volt. Teisiti öeldes: üks henri on sellise juhi induktiivsus, milles voolutugevus muutmine ühe ampri võrra tekitab magnetvoo muutuse 1 veebri võrra.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale