Elektrivool

Elektrivool on vabade laengukandjate suunatud liikumine välise elektrivälja mõjul.

Lisaks suunatud liikumisele osalevad elektronid (või ioonid või muud laengukandjad) pidevalt ka korrapäratus soojusliikumises. Kuigi ka soojusliikumisel toimub laengute liikumine, kindlasuunalist triivimist ega elektrivoolu ei teki, sest ükski ruumisuund pole liikumises eelistatud.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale