Vooluring

Elektrivool saab püsivalt kulgeda üksnes elektrijuhtidest moodustatud kinnistes ahelates ehk vooluringides. Vooluringi põhiosad on:

  • vooluallikas (energiaallikas);
  • koormus ehk tarvitid: need on seadmed, mis elektrivoolu abiga midagi kasulikku teevad;
  • takistid ja muud abivahendid vooluringi omaduste mõjutamiseks;
  • ühendusjuhtmed;
  • lülitid.

Sageli sisaldab vooluring ka mõõteseadmeid nagu ampermeetrid ja voltmeetrid pinge ja voolutugevuse mõõtmiseks. Keerukad vooluringid koosnevad sadadest või tuhandetest komponentidest. Lihtsaimal vooluringil on kaks põhiosa – vooluallikas ja koormus.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale