Elektrivool gaasides

Elektrivoolu gaasis nimetatakse gaaslahenduseks. Vabadeks laengukandjateks on gaasis ioonid.

Tavatingimustes on gaasides vähe selliseid osakesi (elektrone ja ioone), mis võiksid olla laengukandjateks, seetõttu on gaasid head dielektrikud. Gaaslahendus tekib üksnes siis, kui gaas ioniseeritakse, s.t selle aatomitest ja molekulidest lüüakse mingil viisil elektrone välja. Kui näiteks sulgeda teatud hulk gaasi torusse, mille otstes on metallelektroodid, gaasi seejärel ioniseerida ja rakendada toru otstele pinge, hakkavad (positiivsed) ioonid liikuma negatiivse elektroodi poole. Tekib elektrivool.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale