Võnkumine

Võnkumine on liikumine, kus objekt liigub läbi tasakaaluasendi vastupidistes suundades ja kindlate ajavahemike järel. Edasi-tagasi liikudes läbib keha korduvalt ühe ja sama teekonna.

võnkumine

Ideaalse vedrupendli võnkumine. Kriipsuga on märgitud tasakaaluasend.

Võnkumised kuuluvad perioodiliste liikumiste hulka. Kui ütleme, et liikumine on perioodiline, siis see tähendab, et leidub ajavahemik T ehk periood, mille järel kõik liikumist iseloomustavate füüsikaliste suuruste väärtused korduvad.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale