Vedrupendel

Vedrupendel on spiraalvedru otsa kinnitatud keha, mis saab edasi-tagasi võnkuda.

võnkuv vedrupendel

Vedrupendel on üks lihtsamaid võnkesüsteeme.

Kui vedru mass on palju väiksem selle otsa riputatud keha massist, siis on vedrupendli võnkeperiood ehk ühe täisvõnke sooritamiseks kuluv aeg määratud valemiga

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale