Resonants võnkeringis

Võnkeringi resonants on olukord, kus võnkeringile väljaspoolt mõjuva, sundvõnkumisi esilekutsuva  pinge sagedus saab võrd­seks võnkeringi oma­võnke­sagedusega. Sellises olukorras vooluvõn­kumise amplituud kasvab järsult – seda enam, mida väiksem on võnkeringi aktiivtakistus.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale