Vahelduvvoolu mõiste

Vahelduvvooluks nimetatakse elektrivoolu, mille korral pinge ja voolutugevus perioodi­liselt muutub. Selle kohta rahvusvaheliselt kasutatav tähis on AC (alternating current).

Elektrivool on vabade laengukandjate suunatud liikumine. Vabad laengukandjad on sellised elektrilaenguga osakesed, mis saavad vabalt liikuda kogu vaadeldava keha või ainekoguse piires. Niisugused on näiteks paljud elektronid metallis. Kui aines leidub vabu laengukandjaid, siis kui ainetüki otstele rakendada potentsiaalide vahe, tekib vool. Voolutugevus näitab seda, kui suur laeng läbib ajaühikus elektrijuhi ristlõiget.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale