RLC-ahel

RLC-ahel on vooluahel, mis koosneb takistist takistusega R, poolist induktiivsusega L ja kondensaatorist mahtuvusega C.

Kogutakistus vahelduvvooluahelas RLC ahel.

RLC-ahel.

Sellises vooluahelas esineb kolmesugust takistust elektrivoolule: aktiivtakistus, mahtuvustakistus ja induktiivtakistus.

INGLISKEELSED TERMINID
RLC-ahel – RLC-circuit
takisti – resistor
pool, induktiivpool, induktiivelement – coil, inductor
kondensaator – capacitor