Erisoojus

Aine erisoojus on füüsikaline suurus, mis näitab, kui suur soojushulk on vajalik selleks, et tõsta selle aine 1 kg temperatuuri ühe kraadi võrra. Aine erisoojuse ühik on 1 space fraction numerator J over denominator k g space times degree C end fraction (või 1 fraction numerator J over denominator k g space times space K end fraction ).

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale