Temperatuuri mõiste

Temperatuur on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha soojuslikku olekut. See on soojusõpetuse üks põhimõistetest.

Argielus mõistetakse temperatuuri all kehade soojusastet, mida inimene tajub käega katsudes. Ese võib katsumisel tunduda kuum või külm. Kuid soojusaistingud sõltuvad inimesest ja olukorrast. Kui panna käsi leigesse vette pärast seda, kui see on olnud jääkülmas vees, tundub vesi väga soe; aga kui panna ta sinnasamasse vette pärast seda, kui on olnud kuumas vees, tundub vesi külm. Niisamuti näiteks metallesemed tunduvad jahedamad kui puitesemed, kuigi paiknevad samas ruumis ja samades tingimustes

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale