Õhu molaarmass

Ülesanne. Õhu tiheduseks temperatuuril 300 space K ja rõhul 103 space k P a mõõdeti 1 comma 2 space fraction numerator k g over denominator m cubed end fraction. Leia nende mõõtmistulemuste põhjal õhu molaarmass.


Lahendus. Paneme kirja andmed.

Antud:
T equals 300 space K equals 3 times 10 squared space K
p equals 103 space k P a equals 1.03 times 10 to the power of 5 space P a
rho equals 1 comma 2 space fraction numerator k g over denominator m cubed end fraction
R equals 8 comma 31 space fraction numerator J over denominator m o l times K end fraction
minus negative negative negative negative negative negative negative negative negative negative negative negative negative negative
M equals ?

Lahendame ülesande eeldusel, et õhk on ideaalne gaas ning rahuldab olekuvõrrandit

p equals fraction numerator rho R T over denominator M end fraction comma

kus p on õhu rõhk, rho on õhu tihedus, T on õhu temperatuur, R on universaalne gaasikonstant ning M on õhu molaarmass. Viimane meid huvitabki, seepärast avaldame

M equals fraction numerator rho R T over denominator p end fraction

ning arvutame

M equals fraction numerator 1 comma 2 space fraction numerator k g over denominator m cubed end fraction times 8 comma 31 space fraction numerator J over denominator m o l times K end fraction times 3 times 10 squared space K over denominator 1.03 times 10 to the power of 5 space P a end fraction equals 29 times 10 to the power of negative 3 end exponent space fraction numerator k g over denominator m o l end fraction equals 29 space fraction numerator g over denominator m o l end fraction.

VASTUS: õhu molaarmass on 29 space fraction numerator g over denominator m o l end fraction.