Rõhk

Rõhk näitab, kui suur ristsuunaline jõud mõjub pinnaühikule.

rõhk

Rõhk on jõud pinnaühiku kohta.

Matemaatiliselt on rõhk p niisiis ristsuunalise jõu F ja pindala S, millele jõudu rakendatakse, suhe:

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale