Newtoni seadused

Isaac Newtoni (1642-1727) sõnastatud kolm seadust on dünaamika ja üldisemalt kogu klassikalise mehaanika aluseks. Klassikalise mehaanika all mõistetakse seda liikumisõpetust, mis valitses mitme sajandi vältel enne relatiivsusteooria ja kvantmehaanika teket 20. sajandi algul.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale