Resultantjõud. Jõudude mõju sõltumatus

Resultantjõud on kehale mõjuvate jõudude vektorsumma.

Kui kehale mõjub ühekorraga mitu jõudu, millest igaühe suurus ja suund on teada, saab nende resultandi (ehk koosmõju jõu) leida üksikute jõudude vektoriaalsel liitmisel. Füüsikalises mõttes tähendab see seda, et kehtib jõudude mõju sõltumatuse printsiip. Kui kehale hakkab mõjuma mingi jõud, siis annab ta kehale kiirenduse, mis ei sõltu sellest, kas kehale mõjuvad juba ka mingid teised jõud või mitte. Iga jõud mõjub nii-öelda omaette, just nagu muid mõjusid poleks. Iga jõud annab kehale “oma” kiirenduse.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale