Newtoni III seadus

Newtoni III seaduse sõnastus on järgmine:

kaks keha mõjutavad teineteist suuruselt võrdsete, kuid vastassuunaliste jõududega.

Vektorkujul võib Newtoni III seaduse üles märkida järgmiselt. Kui kaks keha A ja B on vastastikmõjus, st kumbki mõjutab teineteist jõuga, siis

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale