VV06. Kondensaatori ja reostaadiga ahel

Ülesanne. Kondensaator mahtuvusega  20 space mu F ja reostaat takistusega  150 space capital omega on ühendatud järjestikku ning lülitatud vahelduvvooluvõrku pingega 110 space V ja sagedusega 50 space H z. Määrata pinge kondensaatoril ja reostaadil.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale