Kogutakistus vahelduvvooluahelas

Vahelduvvoolu kogutakistus iseloomustab kõigi kolme vahelduvvoolu puhul ilmneva takistusliigi koosmõju vahelduvvooluringile.

Nendeks kolmeks takistusliigiks on aktiivtakistus R ning kahte tüüpi reaktiivtakistused -induktiivtakistus X subscript L  ja mahtuvustakistus X subscript C.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale