PT5. Potentsiaalide vahe punktlaengu väljas

Ülesanne. Punktlaengu 2 times 10 to the power of negative 7 end exponent space C  tekitatud elektrivälja kaks punkti asuvad laengust vastavalt  20 space c m  ja  50 space c m  kaugusel. Leida nende punktide potentsiaalide vahe.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale