PT4. Potentsiaali sõltuvus kaugusest

Ülesanne. Kui suur on potentsiaal ruumipunktis, mis paikneb punktlaengust 2 times 10 to the power of negative 7 end exponent space C  a) kaugusel  40 space c m, b)  kaugusel 4 space m?

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale