EV05. Kahe punktlaengu elektriväli vaakumis

Ülesanne. Arvutada elektrivälja tugevus laenguid 10 mu C ja 20 mu C ühendava sirglõigu keskpunktis, kui laengud asetsevad teineteisest 20 m kaugusel.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale