EV11. Maksimaalne laeng keral

Ülesanne. Milline võib olla maksimaalne laeng õhus asetseval metallkeral raadiusega 15 cm, kui õhu elektriline läbilöök toimub väljatugevusel, mis ületab 30 space fraction numerator k V over denominator c m end fraction?

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale