EV10. Kera elektriväli. Kommentaar ülesandele

Juhul kui elektrilaeng q on ühtlaselt jaotunud keras või kerapinnal raadiusega R, on elektrivälja tugevus väljapool kera pinda arvutatav nii, nagu sama suure punktlaengu q korral, mis asetseks kera keskpunktis:

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale