C6. Laengutevaheline jõud vees ja vaakumis. Kommentaar ülesandele C5

Antud ülesandes me kasutasime mingis keskkonnas (vesi, õli, jt) paiknevate laengute vahelise jõu arvutamiseks Coulombi seadust kujul

F equals fraction numerator 1 over denominator 4 pi epsilon subscript 0 epsilon end fraction fraction numerator q subscript 1 q subscript 2 over denominator r squared end fraction,

kus keskkonda iseloomustab dielektriline läbitavus epsilon.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale