Elektriline polarisatsioon

Elektriline polarisatsioon on erimärgiliste üksteisega seotud laengukandjate nihkumine oma tasakaaluasendi suhtes. Tasakaaluasendi all mõistetakse siin asendit, milles laengukandjad olid välise elektrivälja puududes. Teisisõnu on polarisatsioon protsess, mille käigus tekib dipool või mille käigus muutub aine dipoolsemaks. Dipool on süsteem, kus erimärgiliste laengute jaotuste keskmed ei ühti.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale