C4. Kolme laengu süsteemi tasakaal

Ülesanne. Olgu antud kaks ühesugust punktlaengut 4 space mu C. Milline laeng tuleks asetada neid laenguid ühendava sirglõigu keskele, et tasakaalustada laengutevahelist tõukejõudu?

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale