Ülekandenähtuse mõiste

Ülekandenähtuse all mõistetakse protsessi, mille käigus mingi füüsikaline suurus kandub edasi süsteemi ühest osast teise. Selliseks suuruseks võib olla näiteks mass, energia, impulss.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale