Molekulide kontsentratsioon

Molekulide kontsentratsioon n näitab, mitu molekuli on ruumalaühikus. SI-süsteemis on ruumalaühik kuupmeeter.

Kontsentratsioon on leitav valemist

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale