Plancki konstant

Valgusfootoni energia E subscript f  on määratud footonile vastava valguslaine sagedusega f, kusjuures

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale