Spektrijoonte lainepikkusi

Aine tähis Aine nimi Spektrijoone lainepikkus lambda (nm)
Hg Elavhõbe 404,6
H Vesinik 410,2
Hg Elavhõbe 435,8
He Heelium 447,1
Cd Kaadmium 479,9
Cd Kaadmium 508,6
Hg Elavhõbe 546,1
Hg Elavhõbe 576,9
Hg Elavhõbe 579,0
Na Naatrium 589,0
Cd Kaadmium 643,8
H Vesinik 656,3
He Heelium 706,5

Iga aine hakkab kuumutamisel (või muul viisil ergastamisel) kiirgama teatud kindlaid, just vaid sellele ainele omaseid elektromagnetkiirguse lainepikkusi. Nii on näiteks vesinikule omane üks kiiratavate lainepikkuste komplekt, naatriumile teine, süsinikule kolmas jne. See võimaldab kiirgust analüüsides kindlaks teha aine koostist.

Ülaltoodud tabelis on antud mõned nähtava valguse piirkonda (400-700 nm) jäävad lainepikkused, alates kõige väiksematest lainepikkustest. Tegelikult on spektrijooni märksa rohkem. Vesiniku (H) jaoks on tabelis näidatud 2 kiiratavat lainepikkust, kuid H kiirgab ka muid nähtavaid lainepikkusi (vt artikkel “Spekter”.)

nm=nanomeeter

INGLISKEELSED TERMINID
spektrijoon – spectral line