Ruumpaisumistegurite tabel

Vedelike ruumpaisumistegurid temperatuuril 20 ºC
 Aine nimi
Aine nimi inglise keeles Ruumpaisumistegur beta
(10 to the power of negative 3 end exponent space K to the power of negative 1 end exponent)
 Atsetoon/2-propanoon  Acetone/propanone 1,43
 Bensiin  Gasoline/petrol  1,00
 Eeter/dietüüleeter Ether/diethyl ether  1,62
 Elavhõbe Mercury/quicksilver  0,18
 Glütseriin/glütserool Glycerine  0,59
 Piiritus/etanool  Alcohol/Ethanol  1,15
 Vesi  Water  0,18