Spekter

Elektromagnetkiirguse spektri all mõistetakse elektromagnetkiirguse kogu sagedusvahemikku ning ka konkreetsele ainele või kehale iseloomulikku kiiratava või neelatava kiirguse jaotust. Seda jaotust võidakse kujutada mitmel viisil, näiteks fotona, mis otseselt näitab kiiratavaid lainepikkusi, või graafikuna, millel on näha kiiratavad lainepikkused ja igale lainepikkusele vastav intensiivsus või osakaal kogukiirguses.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale