Jäävusseadused mehaanikas

Kehade liikumisi saab analüüsida eri vaatepunktidest. Üks peamine võimalus on kirjeldada keha liikumist Newtoni kolme seaduse abiga. Kui saame kindlaks teha, milline jõud olukorraga sobib ja teame keha massi, saame arvutada tekkiva kiirenduse, selle kaudu aga ka osakese kiiruse ja asukoha järgmistel ajahetkedel.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale