Dissipatiivne süsteem

Dissipatiivseks nimetatakse sellist mehaanilist süsteemi, mille mehaaniline koguenergia liikumisel pidevalt väheneb.

Öeldakse ka, et sellises süsteemis energia vähehaaval “hajub”. Ladinakeelne sõna dissipatio tähendabki hajumist. Energia ei lähe täielikult kaduma, kuid toimub mehaanilise energia muundumine mittemehaaniliseks energiaks, eeskätt soojuseks.

Dissipatiivne süsteem on näiteks selline tahkete kehade süsteem, kus mõjuvad hõõrdejõud. Kokkupuutuvate kehade hõõrdumisel toimub kehade soojenemine, mis võtab ära osa mehaanilise liikumise energiast. Et soojenemine tõesti aset leiab, selles on lihtne veenduda, kui näiteks mõnda aega käsi teineteise vastu hõõruda.

Reaalsed süsteemid on alati dissipatiivsed, ent kui energia hajumist põhjustavad protsessid on nõrgad ja aeglased, võib süsteeme ligikaudu käsitleda nii, nagu mehaaniline energia neis säiliks. Süsteemi, kus mehaaniline energia püsib muutumatuna, nimetatakse konservatiivseks.

INGLISKEELSED TERMINID
dissipatiivne süsteem – dissipative system
hõõrdumine – friction
energia hajumine – dissipation of energy