Fundamentaalosakesed

Fundamentaalosakesed on osakesed, millel puu­dub sisemine struk­tuur.

Leidub selliseid elementaarosakesi, millel usutakse kindlasti olevat sisemine struktuur. Niisugused osakesed on näiteks prooton ja neutron. Nad koosnevad kvarkidest, kuid samas pole võimalik prootonit ega neutronit üksikuteks kvarkideks laiali lammutada. See tähendaks, et kvargid suudaksid iseseisvalt eksisteerida, mis pole praeguse teooria järgi võimalik. Struktuuriga osakesed nagu prooton ja neutron ei ole fundamentaalosakesed.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale