Vaheosakesed

Vaheosakesed on vastastikmõju vahendavad fundamentaalosakesed. Neid nimetatakse mõnikord ka mõjukandjateks, mõjukvantideks, mõju- või jõuosakesteks, virtuaalseteks osakesteks. Kõik need terminid viitavad eeskätt tõsiasjale, et tegemist on just vastastikmõju, mitte ainet iseloomustavate osakestega.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale