Elementaarosakesed ja standardmudel

Elementaarosakesed on füüsikalise reaalsuse, kõige olemasoleva kõige väiksemad koostisosad.

Mida täpselt elementaarosakese (ehk algosakese) all mõelda, see on aegade jooksul muutunud. XX sajandi algul peeti vähimateks aineosakesteks prootonit, neutronit ja elektroni, millest koosnevad aatomid. Usuti, et neid osakesi enam väiksemateks tükkideks jagada ei saa.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale