Elektrostaatiline induktsioon

Elektrostaatiline induktsioon on laengute ümberpaiknemine kehas välise elektrivälja mõjul.

Selline protsess võib toimuda nii juhtides kui mittejuhtides (dielektrikutes), kuid erinevalt. Juhis paiknevad vabad laengukandjad aines ümber, dielektrikus aga selline vaba liikumine pole võimalik, laengud saavad ainult ühe molekuli piires pisut oma orientatsiooni muuta. Dielektrikute puhul nimetatakse laengute eraldumise ja ümberpaiknemisega seonduvaid nähtusi ka elektriliseks polarisatsiooniks.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale