Elektromagnetväli

Elektromagnetväli on ühtne väli, mille kaheks piirjuhuks või aspektiks on elektriväli ja magnetväli. Elektromagnetvälja määravad laetud osakeste ruumiline paiknemine ja liikumine. Teisest küljest mõjutab väli omalt poolt laengukandjate paiknemist ja liikumist.

Elektrivälja, täpsemalt elektrostaatilise välja, tekitavad paigalseisvad laengud, magnetvälja tekitavad aga liikuvad laengud. Elektri- ning magnetvälja arengut ning vastastikmõju kirjeldavad Maxwelli võrrandid. Väljade mõju laetud osakestele avaldub Lorentzi jõuna.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale